top of page

ASHTANGA

Ashtanga je velice starý systém duchovního rozvoje, jejíž historie sahá do doby, kdy byla jóga pouze jedna Maha Yoga. To až náš moderní svět přišel s líbivými názvy a různými styly, které jsou více či méně fungující. Jedním z hlavních textů, z kterého jóga všeobecně vychází, jsou Patanjaliho Sutry (sebrané spisy), které popisují cestu osvícení jako osmivětvou jógu. Odtud se odvozuje název ashtanga (ashtau = osm, anga = větev/část). Těchto osm částí, které jsou podstatou ashtangy, tvoří: yama a niyama (morální a etické hodnoty), ásana (fyzická část jógy), pranayama (prodloužení dechu), pratyahara (odbourání smyslů), dharana (soustředěnost), dhyana (meditace) a samadhi (osvícení).

 

Všimněte si, že ásana je pouze jedním z osmi kroků k osvícení. Přesto je v dnešní době většinou to hlavní, co si lidé pod slovem jóga představí. Pokud pomineme moderní názvy různých jógových stylů, třetí část Patanjaliho jógy – ásana, je hathajóga (hatha je fyzický aspekt jógy). Proto, každá jóga praktikovaná v jóga studiích je z tohoto pohledu hatha jóga.

 

Současné pojetí fyzické části ashtangy, tak jak se s ní můžete setkat v lekcích, bylo do západního světa rozšířeno díky Sri K. Patthabi Joisovi, který žil v Mysore, v Jižní Indii a zemřel v roce 2009. Patthabiho první západní student byl belgičan Andre van Lysbeth v roce 1964, který o něco později vydal knihu o technice pranayami, ve které Patthabiho Joise zmínil. Tak se informace o Joisovi rozšířila po světě a na začátku sedmdesátých let za ním začali přijíždět první studenti z Evropy a Ameriky. Po jeho smrti v roce 2009 převzal KPJAY institut jeho vnuk Sharath Jois. 

 

Pokud bychom se snažili dohledat historii ashtangy ještě dále, došli bychom k významnému učiteli T. Krischnamacharyovi, který byl nejen učitelem Patthabiho Joise, ale také B.K.S. Iyengara (zakladatele Iyengar jógy). Tento velký mudrc odešel v roce 1916 do Himalájí, kde přes sedm let studoval jógu se svým guru Sri Ramamohanem Brahmachari. Jedním z nejdůležitějších textů během Krischnamacharyových studiích s jeho guru byl starověký text Yoga Korunta, který obsahoval uskupení ásán do šesti sérií, vinyasy a informace o správném dechu, drishti a bandhách. Na tomto textu je založeno praktické učení ashtangy jógy a je v současné době stále reprezentováno učiteli, kteří respektují tento tradiční systém. Yoga Korunta byla pravděpodobně napsána před tisíci lety svatým mužem Vamanou Rishim. 

 

Co mají společného ashtanga a vinyasa jóga?

 

V začátcích Patthabi Jois používal název Ashtanga Vinyasa Jóga, aby zdůraznil aspekt vinyasy v systému ashtangy. Postupně se slovo vinyasa v názvu přestalo používat a dnes se zjednodušeně říká Ashtanga Jóga. Slovo ashtanga, jak je uvedeno výše, reprezentuje následování Patanjaliho jógy, tj. osmi kroků na cestě k osvícení. Vinyasa vyjadřuje praktické (fyzické) pojetí tohoto stylu, kdy je pohyb propojen s dechem, a tím na sebe ásany navazují tak, aby tvořily ucelenou sérii. Proto je ashtanga meditací v pohybu. Pokud se někdy setkáte v rozvrhu s lekcí nazvanou Vinyasa jóga, jedná se o zjednodušenou verzi ashtangy, ve které se využívá dech a pohyb k zachování dynamiky, a kde ásany nemají přesné pořadí.

 

 

(Tento text (editovaný r. 2019) byl původně napsán jako článek pro portál Yogapoint.cz, kde byl také poprvé publikován. Autor: Denisa Sengerová).

IMG_3624_edited.jpg
Principy Ashtangy

V Ashtanze józe se dech slučuje s pohybem za účelem vytvoření čistícího a meditativního účinku. Pokud se Ashtanga praktikuje pravidelně po dlouhou dobu, zbaví člověka fyzických a mentálních strastí a namísto nich nastolí vitalitu a uvědomění. Z Ashtangy vychází většina dnešních dynamických stylů jógy, které jsou populární v západním světě – Vinyasa, Flow, Power jóga..

 

Systém Ashtangy jógy integruje ásany s vinyasami (propojení dechu a pohybu), Trishtana metodou (Ujjayi Pranayama – dýchání, ásanadrishti – místo pohledu) a bandha - použití energetických zámků v těle. Souhrn těchto metod nás čistí na třech úrovních: tělo, nervový systém, mysl.

 

Vinyasa a Trishtana metoda se vždy provádějí společně po celou dobu cvičení. Synchronizace pohybu s Ujjayi dýcháním ohřívá krev, která se tak ředí, což zrychluje krevní oběh a čistí tělo od toxinů, které se vylučují pomocí silného pocení. To pomáhá tělu zbavit se nemocí a vyléčit chronická zranění.

Více informací a článků k ashtanze józe naleznete na Blogu.

bottom of page