top of page

MYSORE STYL

Mysore styl je tradiční způsob jakým Ashtangu jógu vyučoval Sri K. Pattabhi Jois, díky kterému se Ashtanga rozšířila po celém světě. Mysore je město v jižní Indii, kde Pattabhi Jois žil a kde založil KPJAYI Institut. KPJAYI institut nyní vede Pattabhiho vnuk Sharath Jois.

 

Učitel v mysore hodinách nepředcvičuje, což mu dává možnost věnovat se více studentům, opravovat je a dostávat do jednotlivých pozic. Studenti cvičí svým tempem až po svojí poslední pozici. Série cviků se učí pozice po pozici, podle schopností jednotlivých studentů. Novou pozici dostanete ve chvíli, kdy jste na ni fyzicky a mentálně připraveni.

 

Tento styl výuky je vyjímečný a velice účinný. Mysore lekce mají kvalitu soukromých hodin, kde má učitel čas na osobní přístup ke každému studentovi. Tento systém je mimo jiné vhodný pro žáky s chronickými zraněními nebo zdravotními obtížemi, protože studenti nemusejí následovat tempo vedené hodiny a učitel má čas jim ukázat upravené cviky, vhodné právě pro ně.

 

Lekce jsou určeny všem úrovním pokročilosti včetně těch, kteří se s jógou chtějí seznámit poprvé. Od studentů se očekává, že na lekce budou chodit pravidelně, aby si mohli vytvořit svojí vlastní jógovou praxi a zapamatovat si, jak po sobě cviky následují.

Do mysore lekce můžete přijít v jakýkoliv čas (vymezený pro lekci), tak abyste si stihli odcvičit svojí praxi.

Tradičním způsobem se ashtanga praktikuje denně s jedním dnem volna (v Shale dodržujeme den volna v neděli) a vynecháním praxe za úplňku a novoluní (Moon days), které vychází na každý druhý týden. Aktuální Moon days najdete zde. Pondělí - pátek se praktikuje mysore stylem (individuální praxe) a v sobotu je vedená lekce celé První Série v sanskrit.

Pro aktuální Mysore lekce se podívejte do Rozvrhu.

Vedená lekce

Ve vedených lekcích učitel předříkává jednotlivé pozice a určuje tempo celé lekce. Vedené lekce jsou ve formě poloviční nebo celé První Série (Primary Series). V ashtanze učitel ve vedených lekcích nepředcvičuje, tím má více času věnovat se studentům. 

Součástí ranního a večerního mysore programu je sobotní vedená lekce celé První Série, vedená v sanskrit. Pokud v Praze nejste o víkendech, snažte se vedené lekce navštívit alespoň jednou za čtrnáct dní. Vedená lekce je důležitou součástí mysore programu a vaší praxe.

Pro aktuální vedené lekce se podívejte do Rozvrhu.

Všechny lekce jsou English friendly.

bottom of page