top of page
Vyhledat

Nadi neboli energetický systém
Jógu nelze vnímat jen skrze fyzické tělo. Změny, které v nás probíhají jsou zároveň propojeny s tělem energetickým. Praxe jógy nám pomáhá rozproudit životní energii (prana) a odblokovat v těle místa, ve kterých předtím neproudila.


Naším tělem prochází 72.000 nadi, neboli energetických kanálků, které přenášejí energii do celého těla. Na fyzické úrovni nadi odpovídají nervovému systému, jsou však mnohem jemnější a pouhým okem je nelze vidět. Jejich funkce přesahuje do spirituální úrovně naší existence. Prana je vědomá energie, což znamená, že nadi přenášejí vědomou energii naším tělem. Tělem procházejí 3 hlavní nadi, které mají důležitý význam:


Sushumna

Na fyzické úrovni prochází oblastí páteře a míchy a reprezentuje Centrální nervový systém. Sushumna představuje čisté vědomí.


Ida

Na fyzické úrovni prochází levou stranou těla a reprezentuje Sympatický nervový systém. Ida představuje Lunární cyklus - měsíc (neboli pravou stranu mozku).


Pingala

Na fyzické úrovni prochází pravou stranou těla a reprezentuje Parasympatický nervový systém. Pingala představuje Solární cyklus - slunce (levá strana mozku).


Měsíc symbolizuje ženskou energii (levá strana těla, pravá hemisféra) se svými proměnlivými pocity, kreativitou, spontánností. Tak jako se měsíc mění každý den, mění se naše myšlenky a emoce. Slunce symbolizuje mužskou energii (pravá strana těla, levá strana mozku) a intelekt, které zůstávají konstantní. Pouze pokud máme lunární a solární systém v rovnováze, můžeme se těšit zdraví a být schopni se dále mentálně a spirituálně rozvíjet.


Nadi můžeme aktivovat a harmonizovat pomocí dechu. Během praxe ásany používáme ujjayi dýchání, které nám vyrovnává délku nádechu a výdechu. Stejnou funkci má Pranayama (dechové cvičení), která také vyrovná levou a pravou stranu těla a mozku. Když při pranayamě dýcháme levou nosní dírkou, aktivujeme tím Ida nadi. Ida nadi ochlazuje, tiší a regeneruje tělo a mysl, tak jako měsíční svit. Pingala nadi se vyrovnává při dýchání pravou nosní dírkou, což energizuje a zahřívá tělo, obdobně jako slunce.


Ida a Pingala vycházejí z mozku a začínají na úrovni podvěsku mozkového. Jak jsme si již řekli, Ida ovlivňuje pravou hemisféru a Pingala levou. Aby byla zachována harmonie, obě nadi se kroutí jako had z jedné strany těla na druhou. V bodech kde přecházejí strany zároveň protínají Sushumnu nadi. V těchto bodech, kde se kříží energie měsíce a slunce se zesilujícím efektem Sushumny utvářejí velice silná energetická pole, které se nazývají Čakry.


První překřížení nadi v horní části páteře utváří Krční čakru (Vishuddhi) a poslední překřížení na spodní části páteře vytváří Kořenovou čakru (Muladhara). Zde Ida proudí na levé straně těla, Pingala na pravé a je to přesně v tomto místě, kde leží naše spící vědomí, duše, náš potenciál.


Nadi jsou podél páteře na různých místech zauzlované (granthi). Každý tento uzel představuje důležitý bod v našem spirituálním rozvoji. Když se nám některý z těchto uzlů podaří rozvázat, energie, která je v těchto místech uložena se odblokuje. Na fyzické úrovni můžeme toto vnímat jako posun v praxi ásany. Védy mluví o skrytých schopnostech (siddhis) které se nám otevřou, jako například léčitelství, schopnost vidět minulost a budoucnost, vidět aury a další jemnohmotné způsobilosti. Obvzláště mosty a zvedání z nich (drop-backs) mají na proudění energie velký vliv. Pomocí jich se čistí páteř, student se zbavuje granthi (uzlů) a tak se posouvá se na své duchovní cestě.


Další názvy, které se v Indii používají pro Ida, Pingala a Sushumna, jsou Ganga, Yamuna a Sarasvati. Toto jsou názvy posvátných řek. Ganga a Yamuna tečou na povrchu, avšak Sarasvati se nachází v podzemí. Na povrch vytéká pouze jednou za 12 let. K tomuto jevu dochází při planetární konstelaci, které se říká Kumbha Mela. U této příležitosti se v Indii, na místě kde se řeky slévají (Sangam), koná velký spirituální festival. Toho se účastní milióny lidí, kteří doufají, že po očistné koupeli na tomto posvátném místě, dosáhnou osvícení a oprostí se tak od svého karmického života a cyklu znovuzrození. Avšak pro praktikanty jógy jsou posvátnými řekami tři hlavní nadi a poutním místem je čakra Třetího oka (agya), kde se všechny tři nadi protínají, protože skrze toto místo může jogín nalézt Samadhi (osvícení).


Tak jako se posvátná řeka Sarasvati objevuje pouze vyjímečně, stejně tak je Sushumna nadi aktivní jen v krátkých časových úsecích (například při úsvitu a soumraku). Proto je tak důležité dělat svojí jógovou praxi (ásana, pranayama, meditace..) ve správný čas. Ve chvíli kdy se všechny tři hlavní nadi protnou, dojde k jednotnému proudu vědomí spirituální energie Sushumna nadi. Tato energie proudí Sushumnou také při hluboké meditaci a ve stavu Samadhi. Dokud je naše Sushumna neaktivní a zablokovaná, jsme sužovaní stále se měnící Chitta Vrittis – našimi myšlenkami, obavami, emocemi. Avšak ve chvíli kdy nám energie začne Sushumnou proudit, rozbouřené moře naší mysli se uklidní a my se můžeme koupat v blaženosti božského uvědomění.

1 254 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page