top of page
Vyhledat

SACRUM (kost křížová)

Alespoň částečná znalost anatomie je v dlouhodobější praxi ashtangy užitečná ne-li nezbytná. V tomto příspěvku se zaměříme na kost křížovou aneb sacrum, jejíž (ne)hybnost je častým zdrojem bolesti při praxi ashtangy (a nejen při ní).


Sacrum je velká kost trojúhelníkového tvaru umístěná na spodním konci páteře. Jedná se o pět spojených obratlů (S1-S5). Sacrum přímo souvisí s pohybem páteře a pánve. Sacrum a pánev jsou spolu spojeny sakroiliakálním vazem (SI). Sacrum má velice malý rozsah pohybu (vzhledem k tomu že obratle z kterých se skládá jsou srostlé a bez vazů), zato však významného pohybu. Veškerý pohyb, který sacrum provádí je zprostředkován lumbární (spodní) částí páteře, pánví, kyčlemi a kostrčí. Úkolem sacrum je rozložení zatížení trupu, hlavy a horních končetin a ukotvení této váhy v pánvy. Sacrum je tedy podpěrným systémem těla.

Sacrum je také centrem velkého množství nervů, propojující pánev, hýždě, pohlavní orgány, močový měchýř, stehna, lýtka a chodidla.

U větší části praktikantů ashtangy se bolest spodní části zad objeví ve chvíli, kdy se ve své praxi dostanou k záklonovým pozicím a zvedání z mostu do stoje (drop-backs), nebo když dojdou k pozici noha za hlavu (Eka pada shirshasana), která je opačným pohybem k záklonovým pozicím. Čím pokročilejší praxi máme, tím menší máme možnosti v opakování chyb. V určitou chvíli nás praxe donutí změnit negativní pohybové návyky. Pokud na věci nepřijdeme předem, většinou je změníme poté, co se objeví bolest.

Druhou skupinu tvoří lidé, kteří bolest mají již předtím než s praxí ashtangy začali a možná proto se k józe dostali (tj. bolest nebyla aktivována praxí). Důvodů proč k bolesti dojde může být několik, od například strukturální skoliózy (jedná se o stavbu kostí, kterou nezměníme, může být již od narození, změnit však můžeme pohybové návyky a tím se zbavit bolesti), přes funkční skoliózu (vzniká nevyváženým používáním těla, svalů a negativními pohybovými návyky, které mají za následek pokřivení páteře - může být praxí napraveno) přes úrazy, artrózu, u žen těhotenství a porod, sciatiku (zánět sedacího nervu) a podobně.


Posturální rovnováha

Správné rozprostření váhy těla do chodidel má také velký vliv, váha by měla být na středu chodidel. Jestliže přenášíme váhu moc dopředu, musíme toto kompenzovat prohnutím zad v bederní části, "vystrčením" zadku a vysunutím kosti křížové a kostrče (lordóza) směrem nahoru. Tímto prohnutím zad a vystrčením žeber se nám uvolní břišní svaly a ztuhnou nám svaly v okolí krční páteře (v důsledku kompenzace prohnutí bederní části).

Pokud, na druhou stranu, přenášíme váhu těla moc dozadu, do pat, zkracují se nám hamstringy, které táhnou sacrum a kostrč směrem dolu, což má za následek podsazení pánve, ztuhlé břišní svaly a propadlý hrudník.

Sacrum provádí dva důležité pohyby - nutation (pohyb podsazení pánve) a counter-nutation (vystrčení zadku/pánve a prohnutí se ve spodní části zad). Při předklonu (např. Padanghushtasana) se páteř pohybuje směrem dopředu a pánev provádí opačný pohyb, stočí se dozadu (counter-nutation). Protože je sacrum spojeno sakroiliakálním vazem s pánví, tento pohyb způsobí stažení pánevních kostí k sobě v předu (ilium) a rozestoupení pánevních kostí vzadu (ischium). Tohoto pohybu jste si mohli všimnout v začátcích praxe, kdy se "otevírá" pánev/kyčle, a kdy můžete mít postupem času pocit když sedíte, že se vám kosti na zadku více rozestupují. Při záklonech (např. Urdhva Dhanurasana) je tomu naopak, páteř se zaklání směrem dozadu a pánev se přetáčí dopředu (nutation). Proto je důležité při záklonech nevystrkovat zadek a tím nepřetáčet pánev dopředu, jinak narušíme přirozený a zdravý pohyb těla. Při dlouhodobé tendenci prohýbání se ve spodní části zad a vystrkování zadku a žeber bez zapojení břišních svalů při záklonech se dá takto jednoduše zablokovat spodní část zad. S touto tendencí také souvisí vytáčení chodidel do stran. Asi jste mnohokrát slyšeli, že chodidla v záklonech mají zůstat rovnoběžná s podložkou. Tento zlozvyk je způsobený tím, že člověk nezapojuje dostatečně velký sval hýžďový (gluteus maximus) a namísto toho vytočí chodidla. Tím se aktivuje malý sval hýžďový (gluteus minimus), jehož funkcí je vytáčení kyčelního kloubu a tento nesprávný pohyb přenese hodně tlaku na oblast sacrum, které se tím kompresuje a tak dochází k bolesti ve spodní části zad. Aby mohl být samotný most a drop-backs (zvedání z mostů) zdravé, je nutné zapojit svaly kolem páteře, břišní svaly, psoas, velký sval hýžďový a bandhy zároveň. Také je dobré si při pohybu v drop-backs představit, že se musíme vytáhnout z pasu. Proto se člověk zvedání z mostů začne učit až po dokončení První Série, kdy má vybudované dostatečné svaly, které jsou pro zdravé mosty nezbytné. Poté co se student naučí drop-backs a umí je provádět sám bez asistence učitele, se může začít učit Druhou Sérii. U některých praktikantů je možné, že bolest ve spodní části zad vznikla tím, že byli posunuti do Druhé Série ashtangy příliš brzo, i přesto, že se nedokáží zvednout z mostu. Tím přicházejí o důležitý strukturální mechanismus, který jim chrání páteř.


Ze spirituálního pohledu je oblast sacrum sídlem kundalini energie, která má podobu hada obtáčejícího se kolem páteře, a která je individuálním vyjádřením Shakti, božské životní energie. Na energetické úrovni je sacrum umístěno v úrovni první čakry, Svadhisthany, která reprezentuje naše kořeny, uzemnění, zda stojíme rovnýma nohama na zemi, zda máme dostatečné zázemí, jak v rodině, práci, finančně, zda se cítíme bezpečně. Opačným pocitem, při nedostatečné rovnováze první čakry je strach, v základu strach o přežití. Strach je také hlavní emocí, která souvisí s mosty (Urdhva Dhanurasana) a drop-backs (zvednání se z mostů). Se strachem souvisí důvěra, naučit se důvěřovat sobě a druhým. Pro provádění mostů ze stoje v sobě student musí najít hodně odvahy a důvěry, věřit učiteli, aby se mohl dostat dolů na zem a zvednout zpátky nahoru. Provádění záklonů a mostů začne uvolňovat staré, nevyřešené emoce, jež souvisí s tématy první čakry (patří sem i nezprocesovaná smrt bližních), které jsou v této oblasti uloženy (viz. článek Samskara).

4 446 zobrazení1 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

1 Comment


o.c
Jan 20, 2023

Moc zajímavé, díky.

Like
bottom of page