AKCE

SHALA je zavřená. Z důvodu COVID opatření jsou všechny akce zrušeny. Některé akce se přesouvají ONLINE.

ÚVOD DO ASHTANGY JÓGY

kurz pro začátečníky

CHYSTÁME ONLINE VERZI..

Seznámení se základními pozicemi První Série (Primary Series), podrobné vysvětlení pozic, Trishtana metody, filosofie, meditace a pranayamy. Kurz studenty připravuje na samostatnou mysore praxi. Kurz se skládá z několika vedených lekcí jednou/dvakrát týdně a dvou mysore lekcí (mysore lekce si můžete vybrat v kterékoliv ranní nebo večerní lekci v rámci trvání délky kurzu).

Na kurz Úvod do Ashtangy (level 1) navazuje kurz Začátečníci - Pokračování (level 2), do kterého se hlásí zvlášť.

Více info...

 

2020

TERMÍN V. 

Kurz Začátečníci ONLINE

termín bude upřesněn

Setkání 2x týdně večer plus sobotní vedená lekce

19:00 - 20:00

listopad 2020 (12 lekcí)

level 1​

cena: 1.920 Kč

lektorka: Denisa Sengerová

led class.jpeg

ASHTANGA 

roční škola vzdělávání

SHALA Prague pro vás připravuje celoroční školu vzdělávání, která bude pokrývat základy jógové praxe formou ashtangy. Setkání budou víkendového formátu jednou za měsíc nebo dva měsíce. Obsahem bude jednak ásanová část s podrobným popisem jednotlivých pozic, dále základy anatomie a ostatní části osmivětvé jógy jako pranayama, meditace, základy ashtangové praxe - vinyasa metoda, adjustmenty, sanskrit, chanting, některé kryje, filosofie, indická mytologie a mnohé další. V osnovách této školy bude to, co si myslíme, že by měl obsahovat ucelený dlouhodobý vzdělávací program, určený praktikantům všech úrovní včetně učitelů. Nejedná se o akreditovaný program. 

Ásanová část bude vyučována převážně skrze Primary Series, neboli První Sérii, která je základním stavebním kamenem ásanové praxe ashtangy, od které se všechny další série a pozice odvíjejí.

Podrobné prozkoumání celé této série, všech ásán, jejich správného provedení, odpovídajících vinyas (přechody mezi pozicemi), částečné přihlédnutí k anatomii. 
Zblízka se podíváme na všechny ásany tak, abychom začali vidět spojitosti, souvislosti a návaznosti. Každá pozice má propojení s některou další. Také se zaměříme na jednotlivé vinyasy, vstupy a výstupy z nich v souvislosti s dechem a počtem v sasnskrit, tak abychom mohli vnímat meditativní aspekt praxe. Vysvětlíme si jak efektivněji používat bandhy a jaký vliv má na praxi správné použití těchto energetických zámků. Uplatníme drishti, nejen pro každou pozici a vinyasu, ale podíváme se jak nás směr pohledu vnitřně ovlivňuje a k čemu tato technika slouží. 

Může být užitečné pro mimopražské studenty, kteří nemají učitele, praktikují doma a chtěli by mít ucelenější přehled o ashtanze a józe. Dostatek informací mohou rozhodně načerpat i studenti, kteří praktikují dále než první sérii.

 

VÍKEND I. ZRUŠEN! (prozatím čekáme s vypsáním termínů, až bude jasněji, od kdy mohou jógová studia opět otevřít)

 

13. - 15. listopad 2020

Cena: zvýhodněná 3.600 Kč (při platbě do 31/10)

          plná 4.000 Kč (při platbě od 1/11)

 

Lektorka: Denisa Sengerová

Přihlášky zasílejte přes Rezervace. Pro rezervaci místa uhraďte částku převodem na účet číslo 499953002/5500. Do poznámky k platbě uveďte název akce. 

SATSANG online

povídání u čaje

Satsangy jsou v Shale (ne)pravidelná setkávání u čaje, jednou v měsíci, po sobotních vedených lekcích na vybraná témata z oblasti ásanové praxe, anatomie, filosofie, teorie.. Satsangy vede učitel ranního mysore programu a jsou určeny všem praktikantům shaly (jak ranního, tak večerního mysore nebo kurzů a vedených lekcí) a všem, kteří se zajímají o ashtangovou praxi (i mimo Shalu).

Tentokrát bude Satsang online, přes Zoom. Obsah výuky zůstává stejný.

sobota 31. října 2020 

10:00 - 11:00

po vedené lekci

Cena: příspěvek 200 Kč 

(Praktikanti Shaly, kteří vlastní platné členství/permanentku mají Satsang zdarma.)

Registrace:  https://us02web.zoom.us/meeting/register/uZQpdOigpjoryfj9qNLxO-Fh4ckfANgeAA

Ashtanga Yoga Shala v tradici R. Sharath Jois and Sri K. Patthabi Jois

SHALA Prague

Trojanova 18, Praha 2

shalaprague@gmail.com

 

rezervace:

shala.rezervace@gmail.com

Bankovní spojení:

499953002/5500

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon