AKCE

ÚVOD DO ASHTANGY JÓGY
kurz pro začátečníky

led class.jpeg

Seznámení se základními pozicemi První Série (Primary Series), podrobné vysvětlení pozic, Trishtana metody, filosofie, meditace a pranayamy. Kurz studenty připravuje na samostatnou mysore praxi. Kurz se skládá z několika vedených lekcí jednou týdně a dvou mysore lekcí (mysore lekce si můžete vybrat v kterékoliv ranní nebo večerní lekci v rámci trvání délky kurzu).

Na kurz Úvod do Ashtangy (level 1) navazuje kurz Začátečníci - Pokračování (level 2), do kterého se hlásí zvlášť.

Více info...

2021

TERMÍN III. 

Kurz Začátečníci (prezenční)

říjen - prosinec

STŘEDY

6/10 - 15/12/ 2021

(lekce se koná i ve státní svátek 17/11)

19:15 - 20:45

level 1, 2

cena: 3.120 Kč (11 vedených lekcí + 2 mysore lekce)

lektorka: Denisa Sengerová

Zameškané lekce kurzu je možné nahradit v běžných lekcích podle rozvrhu, kde vás látku doučíme.

Úplní nováčci mohou s ashtangou začít také přímo v mysore lekcích (za podmínky, že budou do praxe chodit minimálně 2-3x týdně). 

Kranti is one of a few teachers in the world certified by the KPJAYI Institute in Mysore (now Sharath Jois Institute), India to teach the ashtanga method. He will be teaching at SHALA Prague in December 2021 for one week morning mysore.

6 - 10 December 2021 

This is a very special opportunity for ashtanga practitioners in the Czech Republic and Prague to have a certified teacher to come as a visiting teacher and lead a regular mysore program. We will try to make the pricing accessible as much as possible to the wider community.

 

Take benefit of practicing with a certified teacher.

More info and workshops description..

Please register through Rezervace/Bookings. Your place will be confirmed after receiving your payment by bank transfer to 499953002/5500. Please email us for international bank transfer details. 

CHANTING & ZÁKLADY SANSKRIT
pravidelná setkávání

Přednášení manter patří mezi starodávné praktiky jógy. Pomáhá nám zklidnit mysl sladěním naší energetické vibrace a uvedením do meditačního stavu. 

V lekcích přednášíme nejen mantry, ale také Patanjaliho Yoga Sutry a další texty, tradičním zůsobem tak, jak je učeno brahmi učiteli v Indii.

Chanting je zároveň nenásilný způsob jak se učit Sanskrit a často používaná slova z jógové teorie.

 

K návštěvám lekcí nemusíte mít žádné zkušenosti a předpoklady, ani hudební sluch nebo znalost Sanskrit.

SOBOTY 10:00 - 11:00

během podzimu nepravidelně, případné setkání vypíšeme samostatně

od ledna pravidelně

 

cena: stejné jako pro ranní lekce, můžete použít vaše členství, permanentku nebo drop-in

 

lektorka: Katarina Zubková

Všechny úrovně, bez předešlých zkušeností

unnamed.jpg

SATSANG
povídání u čaje

Satsangy jsou v Shale (ne)pravidelná setkávání u čaje, po sobotních vedených lekcích na vybraná témata z oblasti ásanové praxe, anatomie, filosofie, teorie.. Satsangy vede učitel ranního mysore programu a jsou určeny všem praktikantům shaly (jak ranního, tak večerního mysore nebo kurzů a vedených lekcí) a všem, kteří se zajímají o ashtangovou praxi (i mimo Shalu).

Image by 五玄土 ORIENTO

ROČNÍ ŠKOLA VZDĚLÁVÁNÍ 
 

SHALA Prague pro vás připravuje celoroční školu vzdělávání, která bude pokrývat základy jógové praxe formou ashtangy. Setkání budou víkendového formátu jednou za měsíc nebo dva měsíce. Obsahem bude ásanová část s podrobným popisem jednotlivých pozic, základy anatomie a ostatní části osmivětvé jógy jako pranayama, meditace, základy ashtangové praxe - vinyasa metoda, adjustmenty, sanskrit, chanting, některé kryje, filosofie, indická mytologie a mnohé další. V osnovách této školy bude to, co si myslíme, že by měl obsahovat ucelený dlouhodobý vzdělávací program, určený praktikantům všech úrovní včetně učitelů. Zatím se nejedná o akreditovaný program. 

Ásanová část bude vyučována převážně skrze Primary Series, neboli První Sérii, která je základním stavebním kamenem ásanové praxe ashtangy, od které se všechny další série a pozice odvíjejí. 

Podrobné prozkoumání celé této série, všech ásán, jejich správného provedení, odpovídajících vinyas (přechody mezi pozicemi), částečné přihlédnutí k anatomii. 
Zblízka se podíváme na všechny ásany tak, abychom začali vidět spojitosti, souvislosti a návaznosti. Každá pozice má propojení s některou další. Také se zaměříme na jednotlivé vinyasy, vstupy a výstupy z nich v souvislosti s dechem a počtem v sasnskrit, tak abychom mohli vnímat meditativní aspekt praxe. Vysvětlíme si jak efektivněji používat bandhy a jaký vliv má na praxi správné použití těchto energetických zámků. Uplatníme drishti, nejen pro každou pozici a vinyasu, ale podíváme se jak nás směr pohledu vnitřně ovlivňuje a k čemu tato technika slouží. Částečně bude probrána také Druhá Série, neboli Nadi Shodhana.

Může být užitečné pro mimopražské studenty, kteří nemají učitele, praktikují doma a chtěli by mít ucelenější přehled o ashtanze a józe. Vhodné pro všechny pokročilosti studentů, bez ohledu na to, kterou sérii praktikují.

 

Lektorka: Denisa Sengerová

Předběžné vyjádření zájmu zasílejte přes Rezervace

STORNO PODMÍNKY

 

Kurzy a workshopy: všechny platby kurzů a workshopů jsou závazné, nevratné a nedají se přesouvat do jiných období. Kurzy se musí zaplatit a vychodit celé.

 

Pobyty: storno pobytu 30 a více dní před začátkem akce je ve výši 50% zálohy. Storno pobytu 29-0 dní před začátkem akce je ve výši 100% zálohy. Výměna osob je možná kdykoliv.