AKCE

ÚVOD DO ASHTANGY JÓGY
kurz pro začátečníky

led class.jpeg

Seznámení se základními pozicemi První Série (Primary Series), podrobné vysvětlení pozic, Trishtana metody, filosofie, meditace a pranayamy. Kurz studenty připravuje na samostatnou mysore praxi. Kurz se skládá z několika vedených lekcí jednou týdně a dvou mysore lekcí (mysore lekce si můžete vybrat v kterékoliv ranní nebo večerní lekci v rámci trvání délky kurzu).

Na kurz Úvod do Ashtangy (level 1) navazuje kurz Začátečníci - Pokračování (level 2), do kterého se hlásíte zvlášť.

Více info...

2021

TERMÍN II. 

Kurz Začátečníci - Pokračování

ČERVENEC - SRPEN

úterky 

13/7 - 31/8 (8 vedených lekcí + 2 mysore lekce)

17:30 - 19:00

level 1, 2

cena: 2.400 Kč

lektorka: Denisa Sengerová

TERMÍN III. 

Kurz Začátečníci 

ZÁŘÍ - PROSINEC

17:30 - 19:00

level 1, 2

lektorka: Denisa Sengerová

Úplní nováčci mohou s ashtangou začít také přímo v mysore lekcích (za podmínky, že budou do praxe chodit minimálně 2-3x týdně). 

Letní retreat pro podporu jógové praxe (formou ashtangy), spirituálního rozvoje a procesu transformace.

Ásana (mysore praxe a technnické semináře), pranayama, meditace, filosofie, společné sdílení a bytí.

Určeno všem úrovním pokročilosti včetně úplných začátečníků bez zkušeností s jógou, ale i pokročilým praktikantům.

Více info..

16. - 19. září 2021 (čtvrtek - neděle)

Cena: 5.840 Kč

Necvičící doprovod: 4.520 Kč

Cena zahrnuje ubytování 3 noci ve vícelůžkových pokojích, jóga 4 dny, plná penze, veganská/vegetariánská strava. 

Možnost vzít s sebou osoby necvičící za sníženou cenu.

Usedlost Hamernice v Orlických horách

Lektorka: Denisa Sengerová

Závazné přihlášky posílejte přes Rezervace. Místo budete mít rezervované po uhrazení zálohy 2.920 Kč převodem na účet číslo 499953002/5500, do poznámky k platbě uvádějte název akce. Zbytek částky se doplácí na místě v hotovosti.

CHANTING & ZÁKLADY SANSKRIT
pravidelná setkávání

Přednášení manter patří mezi starodávné praktiky jógy. Pomáhá nám zklidnit mysl sladěním naší energetické vibrace a uvedením do meditačního stavu. 

V lekcích přednášíme nejen mantry, ale také Patanjaliho Yoga Sutry a další texty, tradičním zůsobem tak, jak je učeno brahmi učiteli v Indii.

Chanting je zároveň nenásilný způsob jak se učit Sanskrit a často používaná slova z jógové teorie.

 

K návštěvám lekcí nemusíte mít žádné zkušenosti a předpoklady, ani hudební sluch nebo znalost Sanskrit.

SOBOTY 10:00 - 11:00

každou sudou sobotu po vedené lekci

 

cena: stejné jako pro ranní lekce, můžete použít vaše členství, permanentku nebo drop-in

 

lektorka: Katarina Zubková

Všechny úrovně, bez předešlých zkušeností

unnamed.jpg

SATSANG
povídání u čaje

Satsangy jsou v Shale (ne)pravidelná setkávání u čaje, po sobotních vedených lekcích na vybraná témata z oblasti ásanové praxe, anatomie, filosofie, teorie.. Satsangy vede učitel ranního mysore programu a jsou určeny všem praktikantům shaly (jak ranního, tak večerního mysore nebo kurzů a vedených lekcí) a všem, kteří se zajímají o ashtangovou praxi (i mimo Shalu).

Image by 五玄土 ORIENTO

ROČNÍ ŠKOLA VZDĚLÁVÁNÍ 
 

SHALA Prague pro vás připravuje celoroční školu vzdělávání, která bude pokrývat základy jógové praxe formou ashtangy. Setkání budou víkendového formátu jednou za měsíc nebo dva měsíce. Obsahem bude ásanová část s podrobným popisem jednotlivých pozic, základy anatomie a ostatní části osmivětvé jógy jako pranayama, meditace, základy ashtangové praxe - vinyasa metoda, adjustmenty, sanskrit, chanting, některé kryje, filosofie, indická mytologie a mnohé další. V osnovách této školy bude to, co si myslíme, že by měl obsahovat ucelený dlouhodobý vzdělávací program, určený praktikantům všech úrovní včetně učitelů. Zatím se nejedná o akreditovaný program. 

Ásanová část bude vyučována převážně skrze Primary Series, neboli První Sérii, která je základním stavebním kamenem ásanové praxe ashtangy, od které se všechny další série a pozice odvíjejí. 

Podrobné prozkoumání celé této série, všech ásán, jejich správného provedení, odpovídajících vinyas (přechody mezi pozicemi), částečné přihlédnutí k anatomii. 
Zblízka se podíváme na všechny ásany tak, abychom začali vidět spojitosti, souvislosti a návaznosti. Každá pozice má propojení s některou další. Také se zaměříme na jednotlivé vinyasy, vstupy a výstupy z nich v souvislosti s dechem a počtem v sasnskrit, tak abychom mohli vnímat meditativní aspekt praxe. Vysvětlíme si jak efektivněji používat bandhy a jaký vliv má na praxi správné použití těchto energetických zámků. Uplatníme drishti, nejen pro každou pozici a vinyasu, ale podíváme se jak nás směr pohledu vnitřně ovlivňuje a k čemu tato technika slouží. Částečně bude probrána také Druhá Série, neboli Nadi Shodhana.

Může být užitečné pro mimopražské studenty, kteří nemají učitele, praktikují doma a chtěli by mít ucelenější přehled o ashtanze a józe. Vhodné pro všechny pokročilosti studentů, bez ohledu na to, kterou sérii praktikují.

 

Lektorka: Denisa Sengerová

Předběžné vyjádření zájmu zasílejte přes Rezervace

STORNO PODMÍNKY

 

Kurzy a workshopy: všechny platby kurzů a workshopů jsou závazné, nevratné a nedají se přesouvat do jiných období. Kurzy se musí zaplatit a vychodit celé.

 

Pobyty: storno pobytu 30 a více dní před začátkem akce je ve výši 50% zálohy. Storno pobytu 29-0 dní před začátkem akce je ve výši 100% zálohy. Výměna osob je možná kdykoliv.