AKCE

Od pondělí 17/5 OTEVÍRÁME

ÚVOD DO ASHTANGY JÓGY
kurz pro začátečníky

led class.jpeg

Seznámení se základními pozicemi První Série (Primary Series), podrobné vysvětlení pozic, Trishtana metody, filosofie, meditace a pranayamy. Kurz studenty připravuje na samostatnou mysore praxi. Kurz se skládá z několika vedených lekcí jednou týdně a dvou mysore lekcí (mysore lekce si můžete vybrat v kterékoliv ranní nebo večerní lekci v rámci trvání délky kurzu).

Na kurz Úvod do Ashtangy (level 1) navazuje kurz Začátečníci - Pokračování (level 2), do kterého se hlásíte zvlášť.

Více info...

 

2021

TERMÍN I. 

KVĚTEN

úterky 

25/5 - 29/6 (6 vedených lekcí + 2 mysore lekce)

17:30 - 19:00

level 1

cena: 1.920 Kč

lektorka: Denisa Sengerová

Úplní nováčci mohou s ashtangou začít také přímo v mysore lekcích (za podmínky, že budou do praxe chodit minimálně 2-3x týdně). 

SATSANG
povídání u čaje

Satsangy jsou v Shale (ne)pravidelná setkávání u čaje, po sobotních vedených lekcích na vybraná témata z oblasti ásanové praxe, anatomie, filosofie, teorie.. Satsangy vede učitel ranního mysore programu a jsou určeny všem praktikantům shaly (jak ranního, tak večerního mysore nebo kurzů a vedených lekcí) a všem, kteří se zajímají o ashtangovou praxi (i mimo Shalu).

Image by 五玄土 ORIENTO

ROČNÍ ŠKOLA VZDĚLÁVÁNÍ 
 

SHALA Prague pro vás připravuje celoroční školu vzdělávání, která bude pokrývat základy jógové praxe formou ashtangy. Setkání budou víkendového formátu jednou za měsíc nebo dva měsíce. Obsahem bude ásanová část s podrobným popisem jednotlivých pozic, základy anatomie a ostatní části osmivětvé jógy jako pranayama, meditace, základy ashtangové praxe - vinyasa metoda, adjustmenty, sanskrit, chanting, některé kryje, filosofie, indická mytologie a mnohé další. V osnovách této školy bude to, co si myslíme, že by měl obsahovat ucelený dlouhodobý vzdělávací program, určený praktikantům všech úrovní včetně učitelů. Zatím se nejedná o akreditovaný program. 

Ásanová část bude vyučována převážně skrze Primary Series, neboli První Sérii, která je základním stavebním kamenem ásanové praxe ashtangy, od které se všechny další série a pozice odvíjejí. 

Podrobné prozkoumání celé této série, všech ásán, jejich správného provedení, odpovídajících vinyas (přechody mezi pozicemi), částečné přihlédnutí k anatomii. 
Zblízka se podíváme na všechny ásany tak, abychom začali vidět spojitosti, souvislosti a návaznosti. Každá pozice má propojení s některou další. Také se zaměříme na jednotlivé vinyasy, vstupy a výstupy z nich v souvislosti s dechem a počtem v sasnskrit, tak abychom mohli vnímat meditativní aspekt praxe. Vysvětlíme si jak efektivněji používat bandhy a jaký vliv má na praxi správné použití těchto energetických zámků. Uplatníme drishti, nejen pro každou pozici a vinyasu, ale podíváme se jak nás směr pohledu vnitřně ovlivňuje a k čemu tato technika slouží. Částečně bude probrána také Druhá Série, neboli Nadi Shodhana.

Může být užitečné pro mimopražské studenty, kteří nemají učitele, praktikují doma a chtěli by mít ucelenější přehled o ashtanze a józe. Vhodné pro všechny pokročilosti studentů, bez ohledu na to, kterou sérii praktikují.

 

VÍKEND I. ZRUŠEN! (prozatím čekáme s vypsáním termínů, až bude jasněji, od kdy mohou jógová studia opět otevřít)

 

Lektorka: Denisa Sengerová

Předběžné vyjádření zájmu zasílejte přes Rezervace