top of page

JAK UČIT

Progam vzdělávání pro stávající a budoucí učitele

V Shale Prague podporujeme nejen růst jednotlivých studentů, ale také stávajících a budoucích učitelů. Tak jak je metoda ashtangy přímočará v osobní praxi, stejně tak je zřejmá v předávání znalostí z učitele na žáka, neboli parampaře

Indický výklad slova Parampara

(Přeloženo ze stránek KPJAYI)

"Paramapara je znalost předávaná bez přerušení z učitele na žáka. V sanskrit toto slovo zastupuje princip přenosu zkušeností v její nejhodnotnější podobě - znalost vycházející z přímého a praktického prožitku. Toto je základem každé linie, učitel se žákem tvoří spojení na řetězci instrukcí, které jsou takto předávány po tisíce let. Aby byla takováto instrukce efektivní, opravdová a kompletní, měla by vycházet z parampary.

Znalost může být předávána pouze poté co student strávil mnoho let se zkušeným guru, učitelem, kterému se úplně odevzdal tělem, duší, slovem a vnitřním bytím. Pouze poté je schopen převzít znalosti. Tento přenos z učitele na žáka je parampara.

Dharma, neboli duchovní povinnost studenta je praktikovat úplně a snažit se pochopit učení svého guru. Dokonalost znalostí - a jógy - leží mimo pouhé dokonalé provedení praxe (ásán). Znalost vyrůstá z oboustranné lásky a respektu mezi studentem a učitelem, vztahu, který může být kultivovaný pouze časem.

Dharma učitele je učit jógu přesně tak, jak se ji naučil od svého učitele. Učení by mělo být prezentováno s dobrým srdcem, správným záměrem a ušlechtilými úmysly.​ Učení musí být oproštěno od škodlivých podnětů. Učitel nesmí studenta klamně informovat nebo záměrně uvádět v omyl, nesmí sejít ze své cesty učitele.

Utváření pouta mezi učitelem a žákem je součástí tradice, která v Indii sahá tisíce let nazpět a která tvoří základy bohatého duchovního dědictví. Učitel může své studenty dovést ke stabilitě tam, kde oni sami váhají. Je jako otec nebo matka, kteří napomáhají s každým krokem svého studenta na jejich duchovní cestě.

Tradice jógy existuje v mnoha starověkých liniích, avšak někteří se v dnešní době snaží vytvořit nové linie, zavrhnutím nebo upravením učení svého guru, aby je zaměnili za své vlastní. Pokořením se parampaře je jako vstoupit do řeky učení, která proudí po tisíce let, řeky podél které staří mistři došli až k oceánu vědění. Avšak i přesto, ne všechny řeky tečou až do oceánu, proto by měl každý být obezřetný v tom, že tradice kterou následuje je upřímná a nezištná.

Mnozí se snaží zdolat vrcholky Himalájí, avšak né všichni uspějí. Skrze kuráž a pokoru může člověk zdolat vrcholky znalostí díky laskavosti svého guru, který je opravdovým držitelem vědění a který nepřetržitě pracuje pro blaho studentů."

POSLOUPNOST

Studenti, kteří cítí, že je to táhne k učení ashtangy, mají následující možnosti jak v Shala Prague růst a pokračovat. Aby princip parampary fungoval, musí student dodržet určité podmínky.

Asistent

Studenti, kteří praktikují v Shale mají možnost začít asistovat Denise (nebo jinému autorizovanému učiteli) ve chvíli, kdy dokončí Primary Series

 

Podmínky:

- denní praxe ashtangy v Shale v ranním mysore pod vedením Denisy

- dokončení Primary Series a zvládnutí všech pozic včetně zvedání z mostu (drop-backs)

- příslib, že student pojede praktikovat do KPJAYI v Mysore se Sharathem 

- příslib, že student absolvuje workshop/training jóga anatomie

- příslib, že se student zůčastní alespoň 10-ti denního kurzu meditace typu Vipassana

- účast na workshopech Jak Učit, na asistenčních workshopech a nebo na Roční Škole Vzdělávání

Učitel - substitute teacher

 

Asistent, který bude asistovat po určitou dobu a bude dobře chápat smysl asistování a učení, bude mít možnost začít zastupovat učitele v jejich lekcích (z důvodu nemoci nebo dovolené). Asistenti kteří asistovali jinému autorizovanému učiteli v jiné shale se také mohou stát substitute teacher (nemusejí znova procházet celým procesem). Substitute teacher nedává studentům nové pozice, ani jinak neupravuje jejich praxi.

 

Podmínky:

- asistování po dobu nejméně 5 měsíců nebo 100 lekcí

- splnění všech podmínek pro asistenty

- účast na workshopech Jak Učit nebo na Roční Škole Vzdělávání

 

Samostatný učitel

 

Substitute Teacher, který projde obdobím suplování má možnost začít učit vlastní mysore/vedenou lekci v Shale. Učitel, který již předtím učil v jiné autorizované shale pod vedením autorizovaného učitele se může stát samostatným učitelem rychleji. Samostatný učitel, který není KPJAYI autorizovaný nedává studentům nové pozice, ani jinak neupravuje jejich praxi.

 

Podmínky:

 

- odsuplovat alespoň 50 lekcí

- splnění všech podmínek pro asistenty a subsitute teachers

- schopnost dlouhodobého závazku

 

Mysore program director

 

Shala Prague je pod vedením Denisy Sengerové, KPJAYI authorised level I. V její nepřítomnosti, z důvodů studia se Sharathem v Mysore nebo jiných dlouhodobých plánovaných závazků je Shala pod dohledem jiného autorizovaného učitele.

PROGRAM

 

Ucelený program v linii ashtangy jógy pro ty, kteří by se chtěli posunout dále a začít učit nebo pro ty, kteří již učí a chtějí rozšířit současné vědomosti.

Linie ashtangy jógy v tradici Sri K. Patthabiho Joise a Sharatha Joise nepodporuje učitelské tréninky a nebo organizace jako např. Yoga Alliance. Ashtanga se předává z učitele na žáka, v tradici parampara, kde musí být učitel v první řadě vždy studentem, trávit čas se svým učitelem a až poté co mu jeho učitel dá požehnání může sám začít učit. Vědomosti předává učitel žákům extensivně po dlouhou dobu. Z toho důvodu žádný z workshopů v tomto programu není podložen certifikátem nebo jiným dokumentem, žádný z workshopů neslouží pro MŠMT nebo RYT certifikaci. Stejně tak studenti neobdrží KPJAYI autorizaci či certifikaci. Sharath Jois je v současnosti jediný kdo uděluje KPJAYI autorizaci či certifikaci. Absolvování jednotlivých částí programu Shala Prague nedává svolení studentům otevřít vlastní mysore program. To by měl student udělat poté co ho Sharath Jois autorizuje.

Roční Škola Vzdělávání

Ucelený roční vzdělávací program formou víkendových setkání jednou měsíčně.

Více info..

bottom of page