ROZVRH 2019

 
V prosinci a v lednu učí ranní mysore Denisa. Od února 2020 učí ranní mysore Robin Ward, KPJAYI autorizovaná učitelka. Noví studenti, registrujte se nejdříve než dorazíte do první lekce. Drop-in na mysore lekce pouze pro studenty s pravidelnou praxí.
MULTISPORT
Na lekce označené M je možné uplatnit Multisport.
Denisa is teaching morning mysore during December and January. Starting from February 2020 Robin Ward (KPJAYI authorised level 2) will be teaching morning mysore. New students please book your place before you come for the first time. Only students with regular practice can drop-in to mysore classes.
Multisport can be used for classes labeled with on the schedule.

STŘEDA

6:30 - 9:00

Ranní

Mysore styl

 (všechny úrovně)

Denisa

ČTVRTEK

6:30 - 9:00

Ranní

Mysore styl

 (všechny úrovně)

Denisa

PONDĚLÍ

6:30 - 9:00

Ranní

Mysore styl

 (všechny úrovně)

Denisa

ÚTERÝ

6:30 - 9:00

Ranní

Mysore styl

 (všechny úrovně)

Denisa

17:30 - 18:45

Vedená Polovina První Série

 (level 1, 2, 3)

Denisa

17:15 - 19:00

Večerní

Mysore styl

 (všechny úrovně)

Kristína J.

17:15 - 19:00

Večerní Mysore

styl

 (všechny úrovně)

Anastasia

17:15 - 19:00

Večerní

Mysore styl

 (všechny úrovně)

Fei

NEDĚLE

PÁTEK

SOBOTA

17:15 - 19:00

Večerní Mysore

styl

 (všechny úrovně)

Fei

8:00 - 9:30

Vedená lekce 

První Série

tradičním způsobem v Sanskrit

(mírně pokročilí/pokročilí)

Denisa

6:30 - 9:00

Ranní

Mysore styl

 (všechny úrovně)

Denisa

12:00 - 13:00

Polední Ashtanga

Polovina První Série  

(level 1, 2, 3)

Denisa

M

M

19:15 - 20:15

 Vinyasa

(všechny úrovně)

Katka

M

19:00 - 20:30

Kurz Začátečníci - Pokračování

 7/1 - 4/2

(level 2)

více info..

Denisa

Ranní mysore program následuje Moon days během kterých se nekonají ranní lekce.

Pokud se k nám chystáte poprvé, přečtěte si Mysore etiketu.

Do mysore lekcí můžete přicházet v jakýkoliv čas (v rámci času vyhrazeného pro lekci) tak, abyste si stihli odcvičit vaší praxi, nejpozději však 60min. před koncem lekce. Do vedených lekcí přicházejte 15min. předem, lekce začínají přesně na čas. Pro ranní mysore se Shala otevírá v 6:00, učitel je v místnosti od 6:30.

​Úplní začátečníci, kteří by rádi začali mysore praxi, prosím dejte nám nejdříve vědět přes Rezervace.

Jestliže chcete jako začátečník navštěvovat mysore program, musíte chodit pravidelně a to do ranního mysore minimálně 3x týdně, do dopoledního nebo večerního min. 1-2x týdně.

Pro kurzy, workshopy a retreaty se podívejte do Akcí.

The morning mysore program follows Moon days. We don't have morning class during those days.

You can come to the mysore classes at any time (following the dedicated class time) so that you finish your practice on time. Latest arrival is 60min. before the class end time. For all led classes please arrive on time. For morning mysore the door opens at 6:00 am, the teacher is in the room from 6:30 am.

If you're a complete beginner please let as know via Rezervace first or email us at shalaprague@gmail.com.

To join the mysore program you have to commit to a regular practice, for the morning mysore to at least 3x a week, for the late morning or evening mysore at least 1-2x a week.

You can find info about courses, workshops and retreats here.

Ashtanga Yoga Shala v tradici R. Sharath Jois and Sri K. Patthabi Jois

SHALA Prague

Trojanova 18, Praha 2

shalaprague@gmail.com

 

rezervace:

shala.rezervace@gmail.com

Bankovní spojení:

499953002/5500

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon