top of page

ROZVRH 2024

Pro návštěvu mysore lekcí si nejdříve přečtěte jak tyto lekce fungují. Mysore drop-in pouze pro praktikanty s vlastní praxí co znají sled pozic. 
Do ONLINE lekcí se hlašte přes jednotlivé lekce v rozvrhu.
*   
Before visiting mysore classes first read how these classes work. Only students with their own regular practice can come as a dropin. Bookings for ONLINE classes are done through the classes on schedule. 

Ranní mysore program následuje Moon days během kterých se nekonají ranní lekce.

Pokud se k nám chystáte poprvé, přečtěte si Mysore etiketu a rezervujte si nejdříve místo.

Do mysore lekcí můžete přicházet v jakýkoliv čas (v rámci času vyhrazeného pro lekci) tak, abyste si stihli odcvičit vaší praxi, nejpozději však 60min. před koncem lekce. Do vedených lekcí přicházejte 15min. předem, lekce začínají přesně na čas. 

​Úplní začátečníci, kteří by rádi začali mysore praxi, prosím dejte nám nejdříve vědět přes Rezervace.

Jestliže chcete jako začátečník navštěvovat mysore program, musíte chodit pravidelně do mysore lekcí alespoň 2-3x týdně. Poté co se naučíte základy můžete docházet i méně, ale doporučujeme pravidelnou praxi.

Pro kurzy, workshopy a retreaty se podívejte do Akcí.

The morning mysore program follows Moon days. We don't have morning class during those days.

You can come to the mysore classes at any time (following the dedicated class time) so that you finish your practice on time. Latest arrival is 60min. before the class end time. For all led classes please arrive on time. For morning mysore the door opens at 6:15 am, the teacher is in the room from 6:30 am.

If you're a complete beginner please let as know via Rezervace first or email us at shalaprague@gmail.com.

To join the mysore program you have to commit to a regular practice at least 2-3x a week. After you learn the basics it's up to you how often you come, however we do recommend a regular practice.

You can find info about courses, workshops and retreats here.

ONLINE VÝUKA

 

Online lekce jsou účinným doplňkem domácí praxe nebo praxe v Shale. Sice nenahradí osobní kontakt s učitelem, popovídání si se spolupraktikanty a návštěvu Shaly, ale jsou dobrou motivací jak doma cvičit sám. Lekce probíhají přes Zoom, kde vidíte všechny ostatní praktikující a oni mohou vidět vás. Nemusíte se obávat, nikdo si vás nebude prohlížet, všichni se soustředí na vlastní praxi, pod dohledem učitele.

V mysore lekcích učitel sleduje vaši praxi a opravuje vás verbálně, případně vám poradí, upraví praxi, vysvětlí.. Online výuka je překvapivě detailní, na obrazovce jste vidět opravdu zblízka a učitel tak vidí více vaší praxe (také dáno tím, že se vždy účastní menší počet lidí než při osobních lekcích v Shale). Pokud někoho ruší zvuky mobilu/počítače přes který mají spuštěné video, komentáře učitele směřované k jiným studentům atd., může si vypnout zvuk, doporučujeme však zvuk jen ztlumit a nepřipravit se o možnost komunikace s učitelem.

Vedené lekce jsou vedeny stejným způsobem jako v Shale, učitel vás u těchto lekcí neopravuje. Můžete mít vypnutou kameru, pokud to z jakéhokoliv důvodu upřednostňujete. Zároveň sledujete předcvičovanou lekci, buď pouze verbálně, kde učitel předříkává jednotlivé pozice a vysvětluje výuku nebo i vizuálně, když se např. ztratíte můžete na obrazovce vidět předcvičujícího (učitele nebo praktikanta).

Pro úplné začátečníky, kteří by chtěli mít vlastní mysore praxi a začít online způsobem, v tuto chvíli doporučujeme buď začít soukromou online lekcí, kde vám učitel vše osobně vysvětlí, nebo můžete zkusit vedené lekce a uvidíte jak praxi zvládnete podle předcvičování učitele a ostatních.

bottom of page