ROZVRH 2021

SHALA Prague je OTEVŘENÁ.
Do lekcí se hlašte přes rezervace nebo přes MindBody app.
Pro návštěvu mysore lekcí si přečtěte jak tyto lekce fungují.
*
We are OPEN again.    
You can book your place via rezervace/bookings or use the MindBody app. 
To visit mysore classes read first how these classes work.

17:30 - 19:00

Kurz ZAČÁTEČNÍCI

25/5 - 29/6

6 týdnů

více info..

Denisa

STŘEDA

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

17:30 - 19:00

Večerní mysore

styl

Denisa

17:30 - 19:00

Večerní mysore

styl

Fei

17:30 - 18:45

Vedená

1/2 Primary

(všechny úrovně)

 

Martina

6:45 - 9:00

Ranní mysore

styl

(všechny úrovně)

Denisa

6:45 - 9:00

Ranní mysore

styl

(všechny úrovně)

Denisa

6:45 - 9:00

Ranní mysore

styl

(všechny úrovně)

Denisa

ČTVRTEK

6:45 - 9:00

Ranní mysore

styl

(všechny úrovně)

Denisa

6:45 - 9:00

Ranní mysore

styl

(všechny úrovně)

Denisa

PÁTEK

SOBOTA

8:00 - 9:30

Vedená První Série

tradičním způsobem v Sanskrit

(level 3-5)

Denisa

8:00 - 9:30

ONLINE

Vedená První Série

rezervace

(all levels)

Denisa

10:00 - 11:00

Chanting

přednášení

manter

každou sudou sobotu

více info..

Katka Z.

NEDĚLE

Ranní mysore program následuje Moon days během kterých se nekonají ranní lekce.

Pokud se k nám chystáte poprvé, přečtěte si Mysore etiketu a rezervujte si nejdříve místo.

Do mysore lekcí můžete přicházet v jakýkoliv čas (v rámci času vyhrazeného pro lekci) tak, abyste si stihli odcvičit vaší praxi, nejpozději však 60min. před koncem lekce. Do vedených lekcí přicházejte 15min. předem, lekce začínají přesně na čas. Pro ranní mysore se Shala otevírá v 6:30, učitel je v místnosti od 7:00.

​Úplní začátečníci, kteří by rádi začali mysore praxi, prosím dejte nám nejdříve vědět přes Rezervace.

Jestliže chcete jako začátečník navštěvovat mysore program, musíte chodit pravidelně a to do ranního mysore minimálně 3x týdně, do dopoledního nebo večerního min. 1-2x týdně.

Pro kurzy, workshopy a retreaty se podívejte do Akcí.

The morning mysore program follows Moon days. We don't have morning class during those days.

You can come to the mysore classes at any time (following the dedicated class time) so that you finish your practice on time. Latest arrival is 60min. before the class end time. For all led classes please arrive on time. For morning mysore the door opens at 6:30 am, the teacher is in the room from 7:00 am.

If you're a complete beginner please let as know via Rezervace first or email us at shalaprague@gmail.com.

To join the mysore program you have to commit to a regular practice, for the morning mysore to at least 3x a week, for the late morning or evening mysore at least 1-2x a week.

You can find info about courses, workshops and retreats here.

ONLINE VÝUKA

Online lekce jsou účinným doplňkem domácí praxe, které jsme v tuto chvíli střídavě vystaveni. Sice nenahradí osobní kontakt s učitelem, popovídání si se spolupraktikanty a návštěvu Shaly, ale jsou dobrou motivací jak doma cvičit sám. Lekce probíhají přes Zoom, kde vidíte všechny ostatní praktikující a oni mohou vidět vás. Nemusíte se obávat, nikdo si vás nebude prohlížet, všichni se soustředí na vlastní praxi, pod dohledem učitele.

V mysore lekcích Denisa sleduje vaši praxi a opravuje vás verbálně, případně vám poradí, upraví praxi, vysvětlí.. Online výuka je překvapivě detailní, na obrazovce jste vidět opravdu zblízka a učitel tak vidí více vaší praxe (také dáno tím, že se vždy účastní menší počet lidí než při osobních lekcích v Shale, lekce jsou tedy skorosoukromé :-) Pokud někoho ruší zvuky mobilu/počítače přes který mají spuštěné video, komentáře učitele směřované k jiným studentům atd., může si vypnout zvuk, doporučujeme však zvuk jen ztlumit a nepřipravit se o možnost komunikace s učitelem.

Vedené lekce jsou vedeny stejným způsobem jako v Shale, učitel vás u těchto lekcí neopravuje. Můžete mít vypnutou kameru, pokud to z jakéhokoliv důvodu upřednostňujete. Zároveň sledujete předcvičovanou lekci, buď pouze verbálně, kde učitel předříkává jednotlivé pozice a vysvětluje výuku nebo i vizuálně, když se např. ztratíte můžete na obrazovce vidět předcvičujícího (učitele nebo praktikanta).

Pro úplné začátečníky, kteří by chtěli mít vlastní mysore praxi, v tuto chvíli doporučujeme buď začít soukromou online lekcí, kde vám učitel vše osobně vysvětlí, nebo můžete zkusit vedené lekce a uvidíte jak praxi zvládnete podle předcvičování učitele a ostatních.