ROZVRH 2020

 
SHALA Prague je OTEVŘENA
Postupně se vracíme do předkoronového rozvrhu. Pokud jste měli v březnu platné členství/permanentku, platnost se vám prodlužuje. Cvičí se bez roušek. Šatna i sprchy jsou v provozu.
Na lekce vyznačené "M" je možné použít Multisport kartičku. Registrujte se předem.
Moc si vážíme vaší podpory a toho, že jste součástí naší komunity.
💚
SHALA Prague is OPEN
We are getting back to our full schedule. If you've had a valid membership/class card in March, your "valid to date" has been extended. Practice is without face masks.
Multisport cards can be used for classes marked "M" on the schedule. Register before coming.
We thank you all for your support and for being part of our community.

STŘEDA

PONDĚLÍ

6:30 - 9:00

Ranní Mysore

v SHALE 

 

Denisa

ÚTERÝ

17:30 - 18:45

Vedená polovina Primary

 (level 1-3)

Denisa

17:30 - 19:00

Večerní Mysore

v SHALE 

 

Kristína J.

17:30 - 19:00

Večerní Mysore

v SHALE 

 

Fei

6:30 - 9:00

Ranní Mysore

v SHALE 

 

Denisa

6:30 - 9:00

Ranní Mysore

v SHALE 

 

Denisa

19:15 - 20:15

Vinyasa 

 

Gábi

M

ČTVRTEK

17:30 - 19:00

 

Kurz Začátečníci 

Více info..

2/7 - 3/9

(level 1-3)

Denisa

PÁTEK

17:30 - 19:00

Večerní Mysore

v SHALE 

 

Fei

6:30 - 9:00

Ranní Mysore

v SHALE 

 

Denisa

6:30 - 9:00

Ranní Mysore

v SHALE 

 

Denisa

19:00 - 20:00

Vinyasa 

FLOW

 

Kristýna V.

M

SOBOTA

8:00 - 9:30

Vedená  

První Série

v SHALE

tradičním způsobem v Sanskrit

Denisa

NEDĚLE

Ranní mysore program následuje Moon days během kterých se nekonají ranní lekce.

Pokud se k nám chystáte poprvé, přečtěte si Mysore etiketu.

Do mysore lekcí můžete přicházet v jakýkoliv čas (v rámci času vyhrazeného pro lekci) tak, abyste si stihli odcvičit vaší praxi, nejpozději však 60min. před koncem lekce. Do vedených lekcí přicházejte 15min. předem, lekce začínají přesně na čas. Pro ranní mysore se Shala otevírá v 6:00, učitel je v místnosti od 6:30.

​Úplní začátečníci, kteří by rádi začali mysore praxi, prosím dejte nám nejdříve vědět přes Rezervace.

Jestliže chcete jako začátečník navštěvovat mysore program, musíte chodit pravidelně a to do ranního mysore minimálně 3x týdně, do dopoledního nebo večerního min. 1-2x týdně.

Pro kurzy, workshopy a retreaty se podívejte do Akcí.

The morning mysore program follows Moon days, there is no morning class during those days.

You can come to the mysore classes at any time (following the dedicated class time) so that you finish your practice on time. Latest arrival is 60min. before the class end time. For all led classes please arrive on time. For morning mysore the door opens at 6:00 am, the teacher is in the room from 6:30 am.

If you're a complete beginner please let as know via Rezervace (bookings) first or email us at shalaprague@gmail.com.

To join the mysore program you have to commit to a regular practice, for the morning mysore to at least 3x a week, for the late morning or evening mysore at least 1-2x a week.

You can find info about courses, workshops and retreats here.

Ashtanga Yoga Shala v tradici R. Sharath Jois and Sri K. Patthabi Jois

SHALA Prague

Trojanova 18, Praha 2

shalaprague@gmail.com

 

rezervace:

shala.rezervace@gmail.com

Bankovní spojení:

499953002/5500

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon