ROZVRH 2020

Na lekce vyznačené "M" je možné použít Multisport kartičku. Registrujte se před vaší první návštěvou.
 
Multisport cards can be used for classes marked "M" on the schedule. Register before your first visit.

STŘEDA

PONDĚLÍ

6:30 - 9:00

Ranní Mysore

 

Denisa

ÚTERÝ

17:30 - 18:45

Vedená polovina Primary

 (level 1-3)

Martina

19:00 - 20:00

od 15/9

Vedená třetina

První Série

(level 1-2) 

Kristýna V.

17:30 - 19:00

Večerní Mysore

 

Kristína J.

17:30 - 19:00

Večerní Mysore 

 

Fei

6:30 - 9:00

Ranní Mysore

 

Denisa

6:30 - 9:00

Ranní Mysore 

 

Denisa

19:15 - 20:15

Vinyasa 

 

Gábi

M

ČTVRTEK

17:30 - 19:00

 

Kurz Začátečníci 

Více info..

září - listopad

(level 1-3)

Denisa

6:30 - 9:00

Ranní Mysore 

 

Denisa

PÁTEK

17:30 - 19:00

Večerní Mysore 

 

Fei

6:30 - 9:00

Ranní Mysore 

 

Denisa

SOBOTA

8:00 - 9:30

Vedená  

První Série

tradičním způsobem v Sanskrit

Denisa

NEDĚLE

19:00 - 20:30

Večerní Mysore

 

Martina

Ranní mysore program následuje Moon days během kterých se nekonají ranní lekce.

Pokud se k nám chystáte poprvé, přečtěte si Mysore etiketu.

Do mysore lekcí můžete přicházet v jakýkoliv čas (v rámci času vyhrazeného pro lekci) tak, abyste si stihli odcvičit vaší praxi, nejpozději však 60min. před koncem lekce. Do vedených lekcí přicházejte 15min. předem, lekce začínají přesně na čas. Pro ranní mysore se Shala otevírá v 6:00, učitel je v místnosti od 6:30.

​Úplní začátečníci, kteří by rádi začali mysore praxi, prosím dejte nám nejdříve vědět přes Rezervace.

Jestliže chcete jako začátečník navštěvovat mysore program, musíte chodit pravidelně a to do ranního mysore minimálně 3x týdně, do dopoledního nebo večerního min. 1-2x týdně.

Pro kurzy, workshopy a retreaty se podívejte do Akcí.

The morning mysore program follows Moon days, there is no morning class during those days.

You can come to the mysore classes at any time (following the dedicated class time) so that you finish your practice on time. Latest arrival is 60min. before the class end time. For all led classes please arrive on time. For morning mysore the door opens at 6:00 am, the teacher is in the room from 6:30 am.

If you're a complete beginner please let as know via Rezervace (bookings) first or email us at shalaprague@gmail.com.

To join the mysore program you have to commit to a regular practice, for the morning mysore to at least 3x a week, for the late morning or evening mysore at least 1-2x a week.

You can find info about courses, workshops and retreats here.

Ashtanga Yoga Shala v tradici R. Sharath Jois and Sri K. Patthabi Jois

SHALA Prague

Trojanova 18, Praha 2

shalaprague@gmail.com

 

rezervace:

shala.rezervace@gmail.com

Bankovní spojení:

499953002/5500

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon