CENY

Platné od 1/9/2020

Ceny platí jak na prezenční lekce v Shale tak na online lekce

Měsíční Neomezená/One Month Unlimited

Žena/Female

(22 lekcí/classes, platné/valid 31 days)

Ženám se doporučuje první 1-3 dny menstruace nepraktikovat. Ženy proto mají extra 3 dny platnosti pro Unlimited členství.

Při pravidelné platbě 12-ti měsíců bez přerušení máte poté možnost zmrazit platby na 1 měsíc (z důvodu dovolených).

It is recommended for female practitioners to take 1-3 days off practice at the beginning of their period. Their Unlimited membership is therefore valid for extra 3 days.

When paying 12 months regularly without a break you get 1 month freeze allowance (for holidays, etc.).

 

2.400 Kč (první měsíc)

2.200 Kč (následující měsíce pouze při pravidelných platbách každý měsíc, měsíční členství navazují)

 

Měsíční Neomezená/One Month Unlimited

Muž/Male

 

(22 lekcí/classes, platné/valid 28 days)

 

2.400 Kč (první měsíc)

2.200 Kč (následující měsíce pouze při pravidelných platbách každý měsíc, měsíční členství navazují)

 

 

 

Měsíční 3x týdně/ Monthly 3x a week

(12 lekcí/classes, platné/valid 28 days)

 

2.100 Kč (první měsíc)

1.950 Kč (následující měsíce pouze při pravidelných platbách každý měsíc, měsíční členství navazují)

 

Měsíční 2x týdně/ Monthly 2x a week

 

(8 lekcí/classes, platné/valid 28 days)

 

1.800 Kč (první měsíc)

1.650 Kč (následující měsíce pouze při pravidelných platbách každý měsíc, měsíční členství navazují)

Členství/ Membership

 

Členství je vhodné pro studenty, kteří chodí pravidelně, dlouhodobě, vícekrát týdně. Při pravidelných platbách členství můžete uplatňovat nižší cenu za podmínky, že vaše platnost členství bude navazovat (např. poslední členství končí platnost15/9, nové členství začne platnost od 16/9). Pokud platnost nenavazuje, platíte vyšší cenu. Jednotlivá členství můžete pro různé měsíce zaměňovat (2x týdně, 3x týdně, Unlimited), v tom případě však nemůžete získat Freeze období.

Membership is recommended to students with a regular practice who want to come few times a week or daily, long term. To be eligible for  a lower membership price your membership dates must be continues (eg. last membership expires on 15/9, new membership must start from 16/9). If you need to take break between memberships you pay the higher price. You can use different memberships for different months (2x a week, 3x a week, Unlimited), however you don't gain the early one month freeze.

Permanentky/ Class Cards

Permanentka 10 vstupů / 10 class card

(10 lekcí/classes, platné/valid 10 týdnů/weeks)

 

2.450 Kč

 

Permanentka 4 vstupy / 4 class card

 

(4 lekce/classes, platné/valid 4 týdny/weeks)

 

1.000 Kč

 

Drop-in

ranní mysore 

280 Kč

večerní mysore a večerní lekce 

260 Kč

Vinyasa 

200 Kč

 

 

KURZY

Placeno za celý kurz, cena podle konkrétních vypsaných kurzů. Viz. Akce

Soukromé lekce/ Private Class

Senior Teacher 90min.

 

1.500 Kč

 

Junior Teacher 90min.

 

1.200 Kč

 

Semi-private

(skupinové privátní lekce) senior teacher

 

2 osoby/ 2 people 

1.800 Kč

3 osoby/ 3 people 

2.100 Kč

4 osoby/ 4 people 

2.400 Kč

Ostatní skupinové privátní lekce/ Other group private classes

kontaktujte nás shalaprague@gmail.com

Payments

For Czech Republic deposit into our bank account number 499953002/5500. Please state what you're paying for in the payment description. 

International payments by PayPal 

Začátečníci Mysore

Úplní začátečníci jsou vítaní v mysore lekcích! Pokud chcete naše mysore programy navštěvovat, musíte se zavázat k docházce minimálně 1-2x týdně pro večerní a dopolední mysore nebo minimálně 3x týdně pro ranní mysore. Pro ranní mysore můžete uplatnit pouze Členství Unlimited, Členství 3x týdně nebo drop-in.

Studenti, kteří nemají vlastní mysore praxi nemohou přijít pouze na jednu mysore lekci a platit jako drop-in. Studenti s vlastní pravidelnou praxí mohou přijít jako drop-in.

Platební podmínky

Členství se platí měsíčně převodem na účet.

Členství, permanentky a kurzovné jsou nepřenosné na jinou osobu, nedají se stornovat a není možné posouvat jejich platnost.

 

Všechny platby jsou závazné a nevratné. 

Platby posílejte na účet číslo 499953002/5500. Do poznámky k platbě uvádějte za co platíte (typ členství, název kurzu, akce) a pokud platba odchází z účtu někoho jiného, uveďte do poznámky vaše jméno.

Pro vystavení řádné faktury nás informujte, vystavíme vám ji obratem. 

Některé zdravotní pojišťovny přispívají na praxi jógy. Požádejte nás o vystavení dokladu pro tento účel.