top of page

KURZ ÚVOD DO ASHTANGY

led class.jpeg

 

 

 

Kurz Úvod do Ashtangy jógy

je určen úplným začátečníkům a mírně

pokročilým studentům a je strukturovaný tak,

aby seznámil účastníky s tímto systémem.

Není potřeba žádných předchozích zkušeností

s jógou. Kurz je také vhodný pro stálé začátečníky

a pro ty, co z praxe vypadli a rádi by opět našli

pevné základy.

Podrobně si vysvětlíme část pozic první série (pozdravy slunce, pozice ve stoje, pozice v sedě a závěrečné pozice), včetně modifikací (pro studenty se zraněními a zdravotními komplikacemi). Účastníci získají přehled o základech filozofie (8 větví Patanjaliho jógy), správném dýchání, jednotlivých vinyasách (přechody mezi pozicemi), pranayamě a meditaci. Lekce jsou složeny z teoretické části, ásanové praxe a závěrečné meditace a relaxace. Některé kurzy obsahují kromě vedených lekcí i mysore lekce, aby účastníci mohli lépe přejít z kurzu k samostatné praxi.

Pro ty, kteří nemohou navštěvovat pravidelné večerní lekce kurzu nabízíme několikrát do roka víkendový workshop, který je obsahem přibližně stejný jako kurz.

Ashtanga se vyznačuje dynamičností, kterou přináší integrace vinyas (proskoky) mezi jednotlivými ásanami. Slovo ashtanga se dá přeložit jako "osm větví", které jsou morálním a etickým kódem, popsaném v historickém textu Patanjaliho Jóga Sutrách.

 

Fyzické pozice (ásany) mají v ashtanze přesnou strukturu, navazují na sebe a jsou provázány vinyasami. Ashtanga má šest sérií, které na sebe také navazují. Každý student začíná od první série (Primary Series), které se také nazývá Yoga Chikitsa = jóga terapie. Většina studentů stráví celý život praxí první série, díky její fyzické obtížnosti a nárokům na flexibilitu. Avšak první série je komplexní cvičení.

 

Důležitou součástí pozic (ásana) je správné dýchání (ujjayi), zapojení energetických zámků v těle (bandha) a hledění do jednoho místa (drishti). Jóga je mnohem víc, než jen ohýbání těla a schopnost udělat most, provaz nebo stojku na hlavě. Pokud cvičíme pravidelně, jóga nás nutí zamyslet se nad našimi hodnotami, nutí nás přemýšlet nad tím, kdo jsme, jak vidíme sami sebe, svojí identitu a jak si myslíme, že nás vnímá okolí. Jóga v nás vyvolá vnitřní změnu, která vede k transformaci. Fyzické pozice (ásany) způsobují vedlejší účinek: čištění těla od toxinů, zbavení se přebytečného tuku, vyléčení nemocí a uzdravení starých zranění. Avšak opravdový význam jógy leží ve schopnosti lépe vnímat sám sebe skrze fyzickou námahu, což nám pomáhá k osvobození našeho vědomí od starých, navyklých způsobů myšlení, žití a chování (samskara).

 

První zkušenost, kterou většina lidí má (a zůstanou nějakou dobu u cvičení), je fyzická. Praxe ashtangy vyvolá hluboké čištění kardiovaskulárního systému skrze silné pocení - detoxifikace, pokud je praxe prováděna správně. Společně s ujjayi dýcháním a koncentrací mysli nastane vnitřní čištění - transformace. 

Ashtanga testuje hranice naší mysli a těla. Dohromady s pranayamou a meditací nám otevře dveře k hlubokému spirituálnímu procesu. 

 

Přihlášky a platba

Dvě zameškané lekce je možné nahradit v kterýchkoliv mysore lekcích podle rozvrhu, kde vás doučíme potřebnou látku. 

Platby jsou závazné a platnost se nedá prodlužovat.

bottom of page